Strona główna - kliknij (powrót na stronę główną)
Harcerski Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego (Szczep 19 KDL im.F.Żwirki i St.Wigury)
30-059 Kraków,  ul. Reymonta 18  e-mail: hkmlik@poczta.onet.pl

XLIII Ogólnopolskie Zawody Latających Modeli Kartonowych
Mistrzostwa Chorągwi Krakowskiej ZHP
Mistrzostwa
Aeroklubu Krakowskiego - dla młodzików

Poprzednie zawody
08.12.2002
  07. grudzień. 2003
Kraków (ul. Zdrowa 6 - Szkoła Podstawowa nr 107)
godz.10.00
  Nastepne
05.12.2004
  Zuchna z 19 KLGZ

W Y N I K I

Regulamin Zawodów

Poradnik konstruktora kartonówki

 

Fot. Anna Kaczmarz (Dziennik Polski z 11.12.2000r.)

Szczegółowe informacje o zawodach można uzyskać u organizatorów:
-w modelarni MDK-DH (ul. Reymonta 18) (codziennie, 16.00 - 19.00),
-w modelarni Aeroklubu Krakowskiego (ul. Sadowa 9) (wtorki i czwartki, 16.00-18.30),
-w harcówce Szczepu "Słoneczne Drogi" (ul. Zdrowa 6, SP-107) (środy, 17.00-18.30),
lub na naszych stronach internetowych: www.hkmlik.republika.pl/z_kart.htm
Szczegółowe informacje (m.in. o bezpłatnym instruktażu) można uzyskać także telefonicznie:
(502) 333-190 ; (601) 467-698 ; (603) 079-644
lub e-mailem: hkmlik@poczta.onet.pl